مديريت و توليدمحتوا پيج ليا

در پروژه هاي مديريت و توليدمحتواي پيج بسياري از مشتريان رازي بوده اند.

پيج ليا طبق استراتژي روز با هدفي بزرگ براي مخاطبان ايجاد شده و مديريت ميشود.

گاهي اوقات نياز است تا محتواي خاصي را درون پيج قرارداد از اين رو مخاطبان گرفتار محتواي شما ميشوند.

اين پروژه بسيار منظم و طبق استراتژي استاندارد مديريت ميشود.

Share:

دسته بندی ها.

پست های اخیر.